Regulamin seriwsu wideoportal.tv

1. Serwis Wideoportal.tv służy do przedstawiania treści redakcyjnych o tematyce związanej z show biznesem, kulturą, stylem życia (life style) i sprawami społecznymi oraz prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii w postaci komentarzy użytkowników.

2. Korzystanie z serwisu Wideoportal.tv jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z serwisu Wideoportal.tv jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Wideoportal.tv niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Wideoportal.tv, jak również zamieszczać w nim treści (komentarze) zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Wideoportal.tv. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.

4. Zamieszczanie treści w serwisie Wideoportal.tv nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane treści użytkowników. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Wideoportal.tv treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

6. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Serwis Wideoportal.tv wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Użytkownik, korzystając z serwisu Wideoportal.tv, wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies.

8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie mu informacji handlowych podczas korzystania z serwisu Wideoportal.tv.

9. Administratorem technicznym i graficznym serwisu Wideoportal.tv jest Euforia Media.

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Wideoportal.tv użytkownik może zgłaszać na adres: redakcja(at)wideoportal.tv. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni, licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.