Regulamin portalu wideoportal.tv

1. Serwis Wideoportal.tv służy do przedstawiania treści o tematyce związanej z show biznesem, kulturą, stylem życia (life style) i sprawami społecznymi oraz prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii

2. Korzystanie z serwisu Wideoportal.tv jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z serwisu Wideoportal.tv jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Wideoportal.tv niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Wideoportal.tv, jak również zamieszczać w nim treści (tzw. komentarze) zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Wideoportal.tv. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.

4. Zamieszczanie treści w serwisie Wideoportal.tv nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

5. Treści pochodzące od użytkowników są przed ich publikacją weryfikowane przez Administratora serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane treści użytkowników. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Wideoportal.tv treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

6. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie Wideoportal.tv bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.

7. Serwis Wideoportal.tv wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie mu informacji handlowych podczas korzystania z serwisu Wideoportal.tv.

9. Administratorem technicznym i graficznym serwisu Wideoportal.tv jest firma Sun Kler, www.sunkler.pl

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Wideoportal.tv użytkownik może zgłaszać na adres: redakcja(at)wideoportal.tv. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.