Marcin Tyszka o nietypowych uczestnikach „Top model 7”: Bardzo nas zaskoczyli

Marcin Tyszka przyznał, że nowy sezon „Top model” będzie stał pod znakiem otwarcia się na różnorodność. Rozszerzono kryteria dotyczące naboru uczestników. Pojawią się osoby starsze, niskie oraz o bardziej obfitych kształtach. Osoby te często wykażą się większą pasją i zaangażowaniem od innych. Ta edycja będzie również charakteryzowała się większym niż dotąd rozmachem i wyczuleniem na piękno.